Een lerende organisatie - van idee tot praktijk!

Cursus Lerende organisatie   

Uiteindelijk worden we afgerekend op de opbrengsten: Hoe presteren de leerlingen op rekenen en op taal? Hoe kunnen we de opbrengsten verbeteren? Waar willen we aan werken? Hoe zetten we deze verandering duurzaam weg in de school? En hoe krijg je je team mee? 
Deze ééndaagse cursus gaat in op hoe je het team in beweging kan krijgen en hoe je tot een structurele lerende organisatie kan komen. 

De opbrengst na de cursus:

• Weet u hoe een lerende organisatie werkt;
• Heeft u uw school in kaart gebracht en zicht op hoe uw school een professionele leergemeenschap kan zijn;
• Is uw eigen rol als procesbegeleider duidelijk en kunt u beter sturen en coachen;
• Kunt u het eigenaarschap bij het team versterken.

Enkele reacties van cursisten over de docent:  

“Zeer te spreken over de manier van lesgeven van de docent”
“Goede begeleiding van de docent"

Button InstondonAcademy directinschrijven

Programma

Deze cursus bestaat uit 1 interactieve dag van 10.00 – 17.00 uur. 

Cursusdata en tijden

Voorjaar 2019    
Utrecht    
Donderdag 16 mei 2019   10.00 - 17.00
     
Najaar 2019    
Utrecht    
Donderdag 21 november 2019   10.00 - 17.00

Voor wie

U bent werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht (met speciale taken):
• Intern begeleider
• Voorzitter van bouwoverleg, kwaliteitskring of ontwikkelteam
• Interne coach
• Teamleider
• Rekencoördinator
• Taalcoördinator
Directeur

Deze cursus is zeer geschikt om zowel individueel als duo directeur – IB’er te volgen!

Minimaal 15, maximaal  20 deelnemers

Investering 

Deze cursus vergt een investering van €445, inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lunch en is vrijgesteld van BTW.

Korting?
Leden van TIB, PO Magazine en oud-deelnemers ontvangen €50 ledenkorting.
Bovendien ontvangt iedereen tot 1 februari 2019 €50 vroegboekkorting voor de voorjaarscursus en tot 1 juni 2019 €50 vroegboekkorting voor de najaarscursus!

Locatie

Utrecht: Hogeschool Utrecht, locatie Domstad

Studiebelasting

Totaal aantal SBU: 10 (4 uren voorbereiding/praktijkopdrachten, 6 contacturen)

Certificering

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister. Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe activiteiten meer worden gevalideerd. Aan het einde van de dag ontvangt u van ons een certificaat met daarop het aantal uren (10 RU). Met behulp van dit certificaat kunt u (mits u al geregistreerd staat bij het lerarenregister) dit zelf in uw registerdossier zetten. Meer weten? Kijk op: www.registerleraar.nl.

Docent

drs. Berndine de Wolff, CMC

Button InstondonAcademy directinschrijven