drs. Luc Greven

Luc Greven   

Luc was directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht) en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille, maar daarvoor ook intern begeleider op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Zijn focus ligt nu op leiderschap in school en op de rol van de intern begeleider in de toekomst. 

Beoordeeld met een 8  

De Masterclass: De Route naar de excellente scholleider is beoordeeld met een 8!
Enkele reacties van cursisten:  
“Het uitwisselen van ervaringen direct gekoppeld aan de theorie uit het boek was zeer nuttig”
“De opdrachten waren zinvol en sloten aan bij schoolontwikkeling"

Voor Instondo Academy verzorgt Luc Greven de volgende opleiding:

Leergang: De Negen Principes van de Excellente Schoolleider SRPO vignet kleur herregistratie

 

Boeken

Cover LucGreven    Cover De toekomst van de intern begeleider    

Voor Instondo schreef hij het boek 'De negen principes van de excellente schoolleider'.

Hij schrijft: “Ik zag in de voorbereiding veel goede directeuren, goede teams en gelukkige klassen. Maar het is op veel plekken in onze scholen helaas anders. Gelukkig weet ik nu ook zeker: een schoolleider kan de basis leggen voor een fantastische school, desnoods tegen alle stromen in”.

Daarnaast heeft hij ook het boek 'De toekomst van de intern begeleider' geschreven. Klik hier voor meer informatie.