Accreditatie & Certificering

Na afloop van een cursus of opleiding ontvangt u een certificaat van deelname. Deze certificaten staan per cursus voor een aantal uren. Binnen zes weken na afloop van de cursus of opleiding wordt het certificaat naar u opgestuurd.

Voor bij- en nascholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

Registerleraar / Lerarenportfolio

Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van Instondo Academy. 

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister, het Lerarenportfolio. Aan het einde van de cursus ontvangt u van ons een certificaat met daarop het aantal uren. Met dit certificaat kunt u (mits u al geregistreerd staat bij het Lerarenportfolio) dit zelf in uw portfolio zetten.

Meer weten? Kijk op: www.lerarenportfolio.nl

Schoolleidersregister

Eén keer in de vier jaar laat een schoolleider zien dat hij/zij zich heeft ontwikkeld. Alles wat heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling kunt u meenemen. Aan uw ontwikkeling wordt een herregistratiewaarde in punten toegekend. Aan veel aanbod is vooraf herregistratiewaarde toegekend. Dit aanbod vindt u in de opleidingscatalogus in het register. Instondo Academy geeft u aan het einde van de opleiding een certificaat waarop de registratiewaarde staat vermeld en dat u kunt opvoeren in uw persoonlijke account binnen het schooleidersregisterpo.nl. U kunt uw herregistratie aanvragen als u werkzaam bent als schoolleider, 100 punten heeft gehaald en de certificaten die dit laten zien in het register heeft geüpload. Meer informatie over her registreren.

CRKBO

Instondo Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is in 2015 en 2019 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.