Accreditatie & Certificering

Na afloop van een cursus of opleiding ontvangt u een certificaat van deelname. Deze certificaten staan per cursus voor een aantal uren. Binnen zes weken na afloop van de cursus of opleiding wordt het certificaat naar u opgestuurd.

Voor bij- en nascholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

Registerleraar / Lerarenportfolio

Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van Instondo Academy. 

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister, het Lerarenportfolio. Aan het einde van de cursus ontvangt u van ons een certificaat met daarop het aantal uren. Met dit certificaat kunt u (mits u al geregistreerd staat bij het Lerarenportfolio) dit zelf in uw portfolio zetten.

Meer weten? Kijk op: www.lerarenportfolio.nl

Schoolleidersregister

Aan het einde van de opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van Instondo Academy. Een opleiding kan aangevraagd/gevalideerd zijn voor informeel leren. Bij de opleidingen zelf kunt u hierover meer informatie vinden. Informeel leren houdt in dat de opleiding gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema's en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren. U moet uw informele leeractiviteiten vervolgens zelf nog laten valideren en indienen bij Schoolleidersregister PO. Meer informatie kunt u hierover vinden op: Schoolleidersregister PO.

CRKBO

Instondo Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is in 2015 en 2019 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.