Programma details cursus 'Het lerende brein'

In deze cursus krijgen deelnemers inzicht in het lerende kinderbrein. Vragen die aan bod komen zijn: hoe verloopt de ontwikkeling van de hersenen? Wat kunnen we van kinderen verwachten op welke leeftijd? Hoe komt u erachter wat een kind nodig heeft om te kunnen profiteren van het leeraanbod? Daarnaast zal er aandacht zijn voor de relatie tussen hersenen en gedrag, met name zelfsturing. Om nieuwe stof aan te leren is het belangrijk dat kinderen in staat zijn om hun gedrag aan te sturen. Dit wordt ook wel ‘zelfsturing’ genoemd en komt voort uit verschillende hersenfuncties, die ook wel executieve functies worden genoemd. In deze cursus leer je hoe executieve functies ontwikkelen bij kinderen op de basisschool. 

Bijeenkomst 1 (10.00 - 17.00):
 • Hoe verloopt de hersenontwikkeling bij kinderen?
 • Welke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van het kinderbrein?
 • Wat houdt het hersen-gedragmodel in?
 • Wat kunt u van leerlingen verwachten op bepaalde leeftijden?
 • In welke mate sluit het huidige onderwijssysteem aan bij wat we weten over de hersenontwikkeling bij kinderen?
 Bijeenkomst 2 (10.00 - 17.00):
 • Hoe verloopt de ontwikkeling van executieve functies?
 • Waar kunt u een zwakke zelfsturing aan herkennen?
 • Wat is de invloed van zelfsturing op leerinhoud?
 • Wat is de relatie tussen zelfsturing en zelfontwikkeling bij een kind?
 • Hoe ontstaat sociaal gedrag en wat is de rol van de hersenen daarbij?
 • Hoe kan zelfsturing in de klas gestimuleerd worden?

Terug

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.