Programmadetails

 

Bijeenkomst 1 (10.00 - 17.00): De startende IB'er van de toekomst

 • Taken en verantwoordelijkheden binnen passend onderwijs en de zorgplicht
 • Wat moet en wat mag? Rol van het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs
 • Ondersteuningsstructuur en focus in de zorgkalender
 • Veranderende positie binnen de school en nieuwe rol binnen het team
 • Coachende vaardigheden om handelingsgericht en planmatig samen te kunnen werken
 • Actuele ontwikkelingen en intervisie

Bijeenkomst 2 (10.00 - 17.00): Rol van de IB'er in het sturen op schoolontwikkeling

 • School overzichten: analyseren van opbrengsten en signaleren van trends
 • Trendanalyses inzetten bij het formuleren van nieuwe schoolontwikkeldoelen
 • Hoe kun je groepsbesprekingen opzetten en uitvoeren?
 • Welke coachende vaardigheden kun je inzetten om collega's te helpen reflecteren op hun eigen handelen?
 • Actuele ontwikkelingen en intervisie

Bijeenkomst 3 (10.00 - 17.00): Passende ondersteuning door samenwerken

 • Hoe kun je leerlingbesprekingen opzetten en uitvoeren?
 • Samenwerken met ouders: hoe kom je samen met ouders, leerkracht én leerling tot een plan van aanpak?
 • Samenwerken met externen: welke zorg- en onderwijspartners zijn er binnen het samenwerkingsverband?
 • Opstellen van een ontwikkelingsperspectief en aanvragen van extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband (arrangement of TLV)
 • Actuele ontwikkelingen en intervisie

▲ Terug

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.